COACHING PDF Drukuj Email

 

CZYM JEST COACHING ?

 

Kodeks etyczny ICF Wybierz swojego coacha
............
Film ICF o istocie coachingu cz.1 .......... cz.2

......

 

Jesteśmy po to, aby nasi klienci mogli we właściwym dla nich czasie podejmować właściwe decyzje dotyczące ich  życia i spraw zawodowych.

 


..............
.........

"Coaching to rozmowa Klienta z Coachem. Klient wypowiadając się na temat swoich własnych spraw, odpowiadając na pytania, których często nigdy wcześniej usłyszał - "układa sobie" posiadaną wiedzę w nieco innych sposób niż do tej pory i dzięki temu uzyskuje do niej lepszy dostęp - to sprawia, że podejmuje najlepsze dla siebie decyzje i rusza w drogę do wyznaczonego przez siebie celu. Rolą Coacha jest uważne towarzyszenie Klientowi w tym procesie.

Klient jest ekspertem od własnego życia pod każdym względem i Coach nie może go w tym zastąpić. Coach zadając właściwe pytania pozwala Klientowi poszerzać jego pole widzenia, dostrzegać i uświadamiać posiadane zasoby."

Katarzyna Stróżyńska Arte&Business Coaching


..............................

 

 

"Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w pokonywaniu osobistych barier i ograniczeń, tak by przybliżyć ich do wyznaczonego celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania."


R.Dilts

 

 


"Coaching to relacja personalna, która pomaga ludziom osiągnąć nietuzinkowe wyniki w życiu, karierze, firmach, organizacjach. Dzięki coachingowi klienci pogłębiają swoją świadomość, poprawiają wyniki i zwiększają jakość swojego życia.

Na każdym spotkaniu klient wybiera na czym chce się skupić a coach słucha i wnosi swój wkład poprzez obserwację i zadawanie pytań. Ta interakcja ma na celu uświadomienie i rozjaśnienie klientowi sytuacji oraz wzmocnienie do podejmowania działań, dzięki którym osiągnie zamierzony cel."

 

 

 


"Coaching to proces pomagania drugiej osobie, mający na celu dotarcie do jej maksymalnych możliwości. Polega on na rozwijaniu silnych stron tej osoby, pomocy w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekraczaniu ograniczeń."


"Coaching jest podróżą w głąb siebie, podczas której zaczynamy akceptować własne wybory, odkrywamy ukryte talenty i mocne strony. Zamieniamy porażkę w doświadczenie, a przekonania w siłę do działania"


 

W opinii jednej z naszych Klientek:

"Klientka do coacha podczas sesji:

- Tak sobie myślę, że coaching jest jak autoprzeszczep...
- ????!
- No, bo jak rozmawiasz a coachem, to on ci nie mówi, co masz zrobić a czego nie robić, ani niczego ci nie doradza, więc SAMA nabierasz pewności, który pomysł jest dobry i jak dojść do wybranego celu - i TO jest jak autoprzeszczep.
-??
- No, bo jak dostaniesz szpik od jakiegoś dawcy, to on ci się może nie przyjąć, a jak dostaniesz szpik pobrany od ciebie, to zawsze się przyjmie :-)

- :-)" 

KIM JEST COACH ?

"Coach jest towarzyszem Klienta w drodze do celu. Czasem cel jest ściśle określony i jasny, czasem mglisty i niesprecyzowany. Zadaniem coacha jest doprowadzenie Klienta do celu szybciej i bardziej komfortowo, niż gdyby szedł tam sam. Coach nie ocenia, nie doradza, nie poucza.. pyta i słucha i znowu pyta i znowu... aż cel podróży stanie się jasny a perspektywa jego osiągnięcia będzie dla Klienta źródłem radości i siły.

Każde słowo wypowiedziane podczas sesji coachingowej jest poufne, chroni je tajemnica podobna to tajemnic kancelarii notarialnych, konfesjonałów, szwajcarskich banków i najbardziej zaufanych przyjaciół."

Katarzyna Stróżyńska Arte&Business Coaching

 Coach wspiera Klienta w budowaniu świadomości i określaniu planu działań mających doprowadzić Klienta do celu.


O celu i planach działania decyduje Klient.


Program rozwoju osobistego realizowany jest w zależności od oczekiwań i potrzeb Klienta.


Rolą coacha jest zadawanie pytań, które poszerzają świadomość Klienta, tak aby miał możliwość podejmowania świadomych decyzji w oparciu o posiadane zasoby i ograniczenia.

 

WIĘCEJ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
© Intelkom 2010