Zmiany krok po kroku PDF Drukuj Email

 


Warsztaty coachingowe dla liderów zmian


Jakie warunki powinny zostać spełnione, by zmiany mogły zaistnieć?

 
“We wdrażaniu niezbędnych zmian nawet najpotężniejsi przywódcy są w dużym stopniu uzależnieni od potencjału organizacji oraz ludzi, którym przewodzą. Wprowadzenie trwałych zmian możliwe jest jedynie poprzez zrozumienie sposobu, w jaki ludzie działają w organizacjach. Bez zrozumienia zasad funkcjonowania zespołów ludzkich i jednostek oraz bez umiejętności zmobilizowania ich energii, żadna zmiana – bez względu na to jak spektakularna – nie będzie zmianą trwałą. Zrozumienie ludzi – zarówno jako źródła bezwładu organizacyjnego, jak i stymulatora zmian – oznacza rozeznanie w zakresie posiadanego oraz wymaganego przez organizację zestawu umiejętności, a także stopnia zgodności postaw i stylów kierowniczych z wymogami przyszłości, którą chcemy stworzyć.”
Liz ClarkeCELE OGÓLNE WARSZTATÓW

Zapoznanie z modelami skutecznego wprowadzania zmian i opracowanie planu wdrożenia zmian w swojej organizacji


PLAN WARSZTATÓW

To nie jest szkolenie typu „siądź i posłuchaj” ale interaktywny proces, angażujący
zarówno wiedzę, umiejętności jak i emocje uczestników – dzięki temu uzyskujemy
zmianę postaw, błyskawiczne przyswajanie nowej wiedzy oraz praktyczne zdobywanie
nowych umiejętności (do natychmiastowego wykorzystania w pracy).


Dzień 1

- Analiza dotychczasowych doświadczeń i spojrzenie na
zmiany zachodzące w organizacjach
z różnych perspektyw,

- Wyłonienie metodą ekspercką Kluczowych Czynników wprowadzania zmian z sukcesem,

- Zapoznanie z modelami: J.P. Kottera; L. Clarke; E.H. Scheina i K. Lewina; M. Beer, R.A. Eisenstat,

B. Spector i ich analiza z perspektywy własnych doświadczeń lub planów,

Metody: coaching grupowy, zabawy i symulacje


Dzień 2


Zdobywanie nowych umiejętności w zakresie kreowania wizji i jej prezentacji,
zarządzanie oporem wobec zmian,
Metody: coaching zespołowy, zabawy i symulacje


Dzień 3


Zmiany krok po kroku.

Budowanie własnego planu zarządzanie zmianą w oparciu o sprawdzone rozwiązania

 

Metody: zabawy, gry, symulacje - doświadczenie, refleksja, wiedza, zastosowanie.
ZAKŁADANE EFEKTY WARSZTATÓW

POZIOM WIEDZY

Uczestnicy zdobędą wiedzę nt.:

- modeli skutecznego wprowadzania zmian: L.Clarke, J.P. Kottera , E.H. Scheina i K. Lewina „złote reguły” udanych zmian i ich kluczowych założeń

- barier pojawiających się w procesie wprowadzania zmianach i metodach zarządzania nimi

- skutecznych praktyk i błędów najczęściej popełnianych w procesie wprowadzania zmian

- skutecznych sposobów kształtowania kultury organizacyjnej firmyPOZIOM UMIEJĘTNOŚCI

Uczestnicy zdobędą szereg umiejętności niezbędnych do zarządzania zespołem w procesie zmian:

- angażowania w proces zmian całego zespołu

- kreowania wizji

- komunikowanie wizji w sposób zrozumiały dla osób o różnych systemach reprezentacji,

- wyznaczania celów strategicznych i planowania

- motywowania siebie i zespołu do podejmowania działań na rzecz zmian,

- wykorzystywania oporu przed zmianami do ich skutecznego wprowadzenia

- negocjacji i budowania porozumienia

- panowania nad emocjami i stresem,

 

POZIOM POSTAW

- wzrost motywacji do podejmowania zadań i obowiązków zarządczych w obszarze zarządzania zmianami

- dążenie do stworzenia warunków do powstania zaufania i synergii w zespołach oraz innych zasobów niezbędnych w procesie skutecznego wprowadzania zmian

- rozumienie powiązań przyczynowo-skutkowych w pracy zespołowej w procesie zmian

- nie uleganie presji, naciskom i manipulacjom w sytuacjach zmiany
- wzmocnienie pewności siebie i zaufania do własnej osoby
- dążenia do relacji "wygrany – wygrany"

- zrozumienie mechanizmu oporu ludzi wobec zmian

 

METODY I NARZĘDZIA


- Model uczenia się i zmian R.Dieltsa

- Piramida potrzeb A. Maslowa

- Cykl uczenia się Kolba (doświadczenie, refleksja, wiedza, zastosowanie)

- Badanie doceniające (AI) D. Cooperridera

- Metody coachingowe: Points Of You, GROW J. Whitmore'a, Artecoaching

- Metafora – zarządzanie zmianami w bajkach i przypowieściach

- Modalności i metaprogramy R. Bandlera

- Piramida 5 -iu dysfunkcji pracy zespołowej P.Lencioni

- Analiza Kluczowych Czynników Sukcesu

- Balanced Scorecard

- Modele efektywnego wprowadzania zmian: L.Clarke, J.P. Kottera, E.H. Scheina i K. Lewina

- Odwrócona Burza Mózgów
 

Prowadzenie:

Praktycy zarządzania - wspólnicy w biznesie od 2008 r.- reprezentujący
skrajnie różne style zarządzania - co nadaje prowadzonym przez nich warsztatom szczególnej dynamiki.   Referencje

 

Katarzyna Stróżyńska, MBA, Coach ICF ACC, certyfikowany trener organizacji - praktyk zarządzania z 20-letnim doświadczeniem. więcej...

Paweł Ciągło - certyfikowany trener organizacji - praktyk zarządzania z 30-letnim doświadczeniem
w branży nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 
© Intelkom 2010