Misja, wartości, zasady PDF Drukuj Email

 


Jesteśmy po to by wspierać wszechstronny i nieustanny rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny, poprzez otwarcie na nową wiedzę
i nowoczesne  metody nauczania - zgodne z naturalną właściwością ludzkiego mózgu do uczenia się.

 

Sprawiamy, że nauka jest przyjemną, fascynującą przygodą dającą radość i satysfakcję.

 

Propagujemy współpracę, tolerancję, szacunek dla odmienności oraz racjonalne wykorzystanie czasu na każdym etapie życia.

 

Inicjujemy działania służące budowaniu porozumienia i zbliżające do siebie ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk - szczególnie poprzez wzajemną wymianę wiedzy, doświadczeń i umiejętności.

 

Słowo "porażka" zastępujemy "doświadczeniem", zamiast "popełniłeś błąd" mówimy: "sprawdziłeś, co nie działa", a gdy się coś całkowicie nie udało, traktujemy to jako okazję, by pokazać światu, jak się wraca w pięknym stylu.


Inaczej: nasze wartości...
wierzymy... ważne jest... nasza prawda


.........................................................
Misję realizujemy poprzez organizację szkoleń, warsztatów coachingowych, spotkań i konferencji.

Jako doświadczeni praktycy współpracujemy ze szkołami, uczelniami, organizacjami pozarządowymi i pracodawcami łącząc praktyczne podejście z aktualną wiedzą i nowoczesnymi metodami nauczania.

ZAŁOŻENIA METODYCZNE i ZASADY
prowadzonych przez nas warsztatów są zgodne z zasadami D. Kolba


Dorośli uczą się najlepiej, gdy:

- Uczenie się to środek pomocny do osiągnięcia celów, realizacji planów lub poradzenia sobie ze zmianą a nie cel sam w sobie;

- Wiedza i doświadczenie uczestników jest uznawane za bardzo cenne w szkoleniu;

- W procesie uczenia się uczestnicy mają możliwość odwołania się do już posiadanej wiedzy i doświadczeń, którymi podczas zająć mogą się dzielić z innymi;

- Uczestnicy rozumieją znaczenie, przydatność praktyczną i wartość tego czego się uczą;

- Uczestnicy mogą wyrażać własne zdanie bez obaw o „cenzurę”;

- Uczestnicy mają prawo eksperymentować i popełniać błędy;

- Uczestnicy mają wpływ na zakres, tempo, czas i sposób uczenia się;

- Uczestnicy uczą się w atmosferze szacunku i zaufania w podejściu praktycznym i angażującym emocje;

 

 

 


 
© Intelkom 2010