Doskonalenie umiejętności menedżerskich: budowanie i motywowanie zespołów PDF Drukuj Email

 

 

trening dla kadry zarządzającej firm i instytucji oraz osób zarządzających relacjami z klientem
"Nierzadko długie miesiące rekrutacji, przeprowadzania testów kompetencji, sprawdzania wykształcenia i inteligencji kandydatów kończą się tym, że powstaje zespół, w którym nic się nie klei. Z drugiej strony nie brakuje takich zespołów, w których nie ma wielkich gwiazd ani członków Mensy, tymczasem osiągane wyniki są znakomite.(...) Naukowcy z MIT w Cambridge oraz Carnegie Mellon University postanowili sprawdzić, czy na podstawie IQ członów grupy można przewidzieć, jak dobrze będzie sobie ona radzić z zadaniami.(...)Najważniejszym wyznacznikiem sukcesu okazała się empatia i zgodna współpraca. (...) Grupy, których członkowie byli w stanie słuchać się nawzajem i troszczyli się o innych, były dużo bardziej wydajne niż zespoły złożone z ambitnych jednostek konkurujących między sobą o miano lidera."


"IQ się nie sumuje" autorka: Olga Walendziak, Gazeta Wyborcza 2010-10-01 Więcej..

Opis szkolenia:

 

Proponujemy ten trening osobom i zespołom mającym świadomość, że o sprawności w realizacji zadań zespołu decydują zarówno umiejętności zawodowe jak i kreatywność, empatia, altruizm, budowanie dobrej atmosfery, zaufanie, sympatyczne relacje, zgodna współpraca, umiejętność motywowania się „od środka”, świadomość korzyści z dążenia do relacji wygrany-wygrany i wiele innych cech i umiejętności zwanych „miękkimi”. Grupa staje się zespołem, kiedy wspólnie realizuje te same cele. Gdy cele nie są wspólne można mówić jedynie o zlepku indywidualnych aktywności.

 

Zakres merytoryczny treningu:

 • efekt synergii (2+2=5) i strategie win-win – praca z celem i z misją życiową;

 • idea trzeciego wyjścia – różnica między kompromisem a konsensusem;

 • komunikacja i porozumiewanie werbalne i niewerbalne – język ciała, strój, kolory;

 • słowa klucze, słowa magiczne, słowa kasowniki i osłabiacze - skuteczne sposoby werbalnego i niewerbalnego porozumiewania się;

 • podstawy nawiązania dobrego kontaktu z drugim człowiekiem - zasady konstruowania przekazu w oparciu o świadome i nieświadome sposoby oddziaływania;

 • dopasowanie jako wstęp do przewodzenia: modalności, metaprogramy, poziomy logiczne;

 • systemy motywacji i motywowania ludzi;

 • pierwotne mechanizmy wpływające na sposób widzenia świata i podejmowania decyzji;

 • ograniczające przekonania i sposoby ich przekraczania – polubisz innych, gdy polubisz siebie, zrozumiesz siebie, gdy zrozumiesz innych;

 • zarządzanie stresem i „stanem wewnętrznym”;

 • przywódca, lider, menedżer - czyli jak prezentować się wiarygodnie i profesjonalnie i jak przy tym budzić zaufanie i sympatię;

 • spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych na poziomie świadomym i nieświadomym: kolory, symbole, słowa – klucze, mowa ciała;

 • jak przekonać innych do swoich racji, jak pociągnąć zespół za sobą - przygotowanie do pracy w stresie i niesprzyjających warunkach;

 • zasady i stosowanie "burzy mózgów";

 • reguły wystąpień publicznych – autoprezentacja.


Efekt treningu:

 

Efektem treningu jest zdobycie przez uczestników szeregu umiejętności m.in: motywowania siebie i zespołu, negocjacji i budowania porozumienia poprzez znajdowanie rozwiązań korzystnych dla obu stron, rozumienia korzyści z dążenia do relacji "wygrany – wygrany" panowania nad emocjami i stresem prezentowania sądów, opinii, uwag zrozumiałych dla pracowników o różnych systemach reprezentacji, umiejętność odczytywania intencji i systemu wartości drugiej strony, nie ulegania presji, naciskom i manipulacjom, wzmocnienie poczucia własnej wartości i wzrost motywacji do działania.

 

Metody i techniki:


Trening trwa 3 dni i bazuje na technikach i narzędziach coachingowych. Wykłady i prezentacje zajmują ok. 15% czasu, reszta to: ćwiczenia, gry i "zabawy" omawiane następnie przez uczestników, którzy dyskutują i wyciągają samodzielnie wnioski. Gry i zabawy skonstruowane są tak, aby uczestnicy sami doświadczyli, że tylko współpraca, współdziałanie, porozumienie i synergia są dla nich osobiście jedynym „opłacalnym” życiowo i zawodowo rozwiązaniem. Zastosowane techniki pozwalają wprowadzić pożądane przez uczestników zmiany w zachowaniach nie tylko na poziomie umiejętności, ale również w sferze przekonań i emocji. Dzięki generowaniu emocji i przeżyć, oraz „prawdziwemu” doświadczaniu, uczestnicy nie tylko nabywają umiejętności, ale także zmieniają ograniczające przekonania na własny temat i na temat otoczenia.

 

Liczebność grupy szkoleniowej: od 8 do 15 osób

 

Prowadzenie: Katarzyna Stróżyńska, MBA - coach ICF ACC i Paweł Ciągło - certyfikowany trener organizacji


Więcej informacji: tel. 602 719 603


............................ ...................................................................................................................

 

 
© Intelkom 2010