Wizerunek kobiety biznesu PDF Drukuj Email

- jak prezentować się wiarygodnie i profesjonalnie,

wzbudzając przy tym sympatię i zaufanie 

 

 

"Choćbyśmy milcząc stali tu bez słowa, nasze oblicza i wygląd szat naszych zdradzić musiałyby ci, jakie życie wiedziemy" pisał 400 lat temu  William Szekspir (Tragedia Coriolanusa, akt V scena III).

 

Współczesna nauka skłonność ludzkiego mózgu do wyciągania wniosków z "nieracjonalnych" przesłanek nazwała "automatyzmem mózgu" wyjaśniając przy tym, np. dlaczego bardziej wierzymy oczom niż uszom, na czym polega siła pierwszego wrażenia i dlaczego kolor pomarańczowy wygląda tanio...


 

Kreowanie wizerunku w biznesie w równym stopniu dotyczy firm i ich identyfikacji wizualnej  jak i pracowników.  Wizerunek, aby był wiarygodny musi być spójny, tzn. wszystkie jego elementy muszą wyrażać to samo. Byłoby to bardzo proste, do zrealizowania, gdyby ocena spójności i wiarygodności odbywała się na poziomie świadomym. Tak jednak nie jest, ocena wyglądu odbywa się na nieświadomym poziomie odczuć i wrażeń i jest silniejsza niż jakiekolwiek "zdroworozsądkowe" argumenty. Decyduje o tym prawa półkula mózgu, i umysł nieświadomy, który wyciąga daleko idące wnioski z luźnych, wydawać by się mogło, nieistotnych przesłanek.

Na proponowanym przez nas szkoleniu nauczymy jak wykreować wiarygodny wizerunek kobiety biznesu, kobiety sukcesu, kobiety profesjonalistki w każdym calu. Zadbamy przy tym o to, by nie straciła nic ze swojej indywidualności, własnego stylu i uroku.


Szkolenie dotyczy następujących zagadnień:


I  Komunikacja werbalna i niewerbalna na poziomie świadomym i nieświadomym:


- czym jest wizerunek i czy można się nie komunikować
- strój i stopnie jego oficjalności - co i kiedy wygląda najlepiej
- znaczenie i oddziaływanie kolorów – wykorzystanie barw w celu wzmocnienia przekazu.
- dodatki i rekwizyty
- mowa ciała – gesty, postawa, mimika,
- słowa i tonu głosu, sposób wysławiania i formy grzecznościowe


II  Podstawy dobrego kontaktu z drugim człowiekiem czyli jak prezentować się wiarygodnie i profesjonalnie i jak przy tym wzbudzać sympatię. Jak zapewnić spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych na poziomie świadomym i nieświadomym.


III  Reguły wystąpień publicznych

 

IV Wyłonienie i zmiana ograniczających przekonań na własny tematPodczas treningu uczestnicy ćwiczą skuteczne sposoby werbalnego i niewerbalnego komunikowania otoczeniu swojego profesjonalizmu. Pogłębiają znajomość zasad konstruowania przekazu w oparciu o świadome i nieświadome sposoby oddziaływania.


Pogłębiają umiejętności:

-
prezentowania przed publicznością i w osobistych rozmowach sądów, opinii, uwag.

 - skutecznej komunikacji i porozumiewania w oparciu o dopasowanie na bazie mowy ciała, niektórych metaprogramów i modalności, systemu wartości, przekonań i tożsamości,

- panowania nad emocjami i stresem

 

 

 

 

      .............................................................................

 Zapytaj handlowca o szczegóły oferty

 

 
© Intelkom 2010