KOMUNIKACJA I POROZUMIEWANIE

Komunikacja jest pozornie prosta, jednak w rzeczywistości jest jednym z większych problemów ludzkości. Może dlatego, że żeby usłyszeć trzeba słuchać, a żeby słuchać trzeba przestać mówić? Na te i szereg innych, szczegółowych pytań pomożemy odpowiedzieć na tym treningu.

Tematyka

 • Czy można się nie komunikować?

 • Komunikacja z przedstawicielami różnych modalności: słuchowcami, wzrokowcami i kinestetykami,

 • Wywieranie wpływu i sposoby wzmacniania przekazu,

 • Klient wzburzony i obsługa reklamacji,

 • Komunikacja w sytuacji konfliktu – różnica między kompromisem a konsensusem,

 • Panowanie nad emocjami i stresem.

 

Zakładane efekty warsztatów

Poziom wiedzy

 • Uporządkowanie i poszerzenie wiedzy nt. komunikacji i porozumiewania

 • Techniki wywierania wpływu,

 • Technik negocjacji i dochodzenia do konsensusu,

 • Modalności i metaprogramy.

Poziom umiejętności

 • Zdobycie nowych umiejętności z zakresu komunikowania i budowania porozumienia,

 • Odpowiadanie na wątpliwości i obiekcje klientów,

 • Skuteczna obrona przed zarzutami,

 • Budowanie pozytywnych relacji z klientami,

 • Świadome budowanie wizerunku osobistego i wizerunku firmy.

Poziom postaw

 • Wzrost pewności siebie i swobody w komunikowaniu się,

 • Wzmocnienie motywacji do podejmowania zadań i obowiązków,

 • Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za wizerunek własny i firmy,

 • Rozumienie powiązań przyczynowo-skutkowych komunikacji z klientem na wynik finansowy firmy,

 • Budowanie pozytywnych relacji  bez ulegania presji, naciskom 
  i manipulacjom,

 • Wzrost opanowania i prawidłowe zarządzanie emocjami,

 • Integracja z zespołem.

Metody i narzędzia

 • Model zmian i uczenia się R. Dieltsa (poziomy neurologiczne),

 • Badanie doceniające (AI) D.Cooperridera,

 • Gry zespołowe Davida Neenana,

 • Metody coachingowe: Points Of You, GROW J. Whitmore’a, Artecoaching,

 • Cytat i metafora – komunikacja za pomocą bajek
  i opowieści,

 • Modalności i metaprogramy R. Bandlera,

 •  Techniki aktywnego słuchania

 

Trening wykorzystuje narzędzia i techniki coachingowe, programowanie neurolingwistyczne i superlearningu. Trening skonstruowany jest tak, aby uczestnicy sami znaleźli miejsca
i przyczyny zakłóceń przepływu informacji oraz doświadczyli, że tylko współpraca, współdziałanie, porozumienie i synergia są dla nich osobiście jedynym „opłacalnym” życiowo i zawodowo rozwiązaniem. Zastosowane techniki neurolingwistycznego programowania (NLP) pozwalają wprowadzić pożądane przez uczestników zmiany w zachowaniach nie tylko na poziomie umiejętności, ale również w sferze przekonań i emocji.