Nr rachunku do wpłat za szkolenia:

67 9584 1021 2003 0302 1297 0001

ITEKOM Sp. z o.o.
ul. Wilczycka 57
55-093 Kiełczów

 

NIP: 8961532386
Regon: 022030640

„URUCHOM GŁOWĘ rozwiń skrzydła”
nr ew. 2.02/00001/2012 w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
KRS 0000442898

Kapitał zakładowy: 103.000 zł