MISJA | WARTOŚCI | ZASADY 

Jesteśmy po to, by poprzez rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny rozwijać i wspierać
budowanie więzi międzyludzkich  opartych na
szacunku i zaufaniu.

Propagujemy nowoczesne metody pracy z ludźmi,
służące otwarciu na nową wiedzę, wzmacnianiu relacji
i współpracy; promujące kreatywność, tolerancję
i docenienie różnorodności.

Korzystając z nowoczesnych metod nauczania sprawiamy, że nauka  jest przyjemną, fascynującą przygodą dającą radość i satysfakcję.

Prowadzone przez nas spotkania nie są szkoleniami typu „siądź i posłuchaj” ale interaktywnym procesem opartym na superlearningu i metodach coachingowych, angażujących zarówno wiedzę, umiejętności jak i emocje uczestników – dzięki temu uzyskujemy błyskawiczne przyswajanie nowej wiedzy i praktyczne zdobywanie nowych umiejętności..

Przewaga warsztatów coachingowych nad zwykłym szkoleniem jest taka, że oprócz zdobycia wiedzy i nowych umiejętności uczestnicy mogą dokonać zmian na poziomie przekonań i emocji –  przekroczyć ograniczające przekonania, wzmocnić poczucie własnej wartości i z większą energią oraz dobrym nastawieniem podejmować kolejne wyzwania.

Wzmocnienie w tych obszarach zapewnia uczestnikom większą skuteczność w działaniu – dzięki temu inwestycja w podnoszenie kwalifikacji zwraca się w krótkim czasie.

ZAŁOŻENIA METODYCZNE
I ZASADY

 

Pracujemy zgodnie ze standardami
i  Kodeksem Etycznym
International Coach Federation

 

Pracujemy zgodnie z zasadami uczenia D. Kolba - dorośli uczą się najlepiej, gdy:

 • Uczenie się to środek pomocny do osiągnięcia celów, realizacji planów lub poradzenia sobie ze zmianą  a nie cel sam w sobie,
 • Wiedza i doświadczenie uczestników jest uznawane za bardzo cenne w szkoleniu,
 • W procesie uczenia się uczestnicy mają możliwość odwołania się do już posiadanej wiedzy  i doświadczeń, którymi podczas zająć mogą się dzielić z innymi,
 • Uczestnicy rozumieją znaczenie, przydatność
  i praktyczną wartość tego czego się uczą,
 • Uczestnicy mogą wyrażać własne zdanie bez obaw
  o „cenzurę”,
 • Uczestnicy mają prawo eksperymentować 
  i popełniać błędy,
 • Uczestnicy mają wpływ na zakres, tempo, czas 
  i sposób uczenia się,
 • Uczestnicy uczą się w atmosferze szacunku
  i zaufania
  w podejściu praktycznym
  i angażującym emocje.

Propagujemy współpracę, tolerancję, szacunek dla odmienności oraz racjonalne wykorzystanie czasu na każdym etapie życia.

Słowo „porażka” zastępujemy
słowem „doświadczenie”,
zamiast „popełniłeś błąd” mówimy: „sprawdziłeś, co nie działa”, a gdy się coś całkowicie nie udało, traktujemy to jako okazję, by pokazać światu,
jak się wraca w pięknym stylu.

Wspieramy działania służące budowaniu porozumienia i zbliżające do siebie ludzi
w różnym wieku i z różnych środowisk – szczególnie poprzez wzajemną wymianę wiedzy, doświadczeń i umiejętności.