ARTEcoaching

W artecoachingu wewnętrzny świat symboli, obrazów, wizji, odczuć, myśli  jest ważniejszy niż odtwarzanie rzeczywistości.

Czym jest ARTEcoaching

Artecoaching jest połączeniem technik coachingowych,
ekspresji artystycznej i wrażliwego odbioru dzieł sztuki.
Korzysta z rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii, teatru, filmu, literatury, poezji, muzyki, tańca, … poprzez twórczość artystyczną lub nadawanie dziełom własnych, subiektywnych znaczeń.

Poprzez tworzenie form plastycznych, muzycznych, literackich
i teatralnych artecoaching daje możliwość symbolicznego, metaforycznego wyrażania przeżyć, doświadczeń i emocji. Dzieje się to w bezpiecznych warunkach sesji coachingowej, bez mówienia „wprost”.

 

.

Działania artystyczne angażują prawą półkule mózgu, przez którą uzyskuje się dostęp do nieświadomych procesów przebiegających
w głębszych warstwach mózgu – a to tutaj właśnie zaczyna się każda wewnętrzna transformacja.

 

W artecoachingu wewnętrzny świat symboli, obrazów, wizji, odczuć, myśli  jest ważniejszy niż odtwarzanie rzeczywistości.

W sesji artecoachingowej, nacisk kładziony jest nie na efekt wizualny a na wewnętrzne doświadczenie. Ważny jest proces a nie efekt końcowy działań twórczych. Znakomicie sprawdza się tu praca nie tylko indywidualna ale także w małych grupach.