„Nasz mózg lubi najbardziej, gdy rosną status społeczny, poczucie pewności, autonomii, posiadania więzi i sprawiedliwości.”

David Rock

 

 

Relacje z innymi ludźmi

Stabilne, przyjazna, oparte na wartościach relacje z innymi ludźmi to jeden z najważniejszych czynników budujących dobrostan psychiczny a także wskaźników zdrowia psychicznego.

Zdolność do współpracy, do stosowania reguł panujących w społeczeństwie, do budowania wartościowych relacji i wychodzenia z konfliktów często decyduje o jakości naszego życia.

Pracując z ludźmi trzeba rozumieć podstawowe potrzeby ludzkiego mózgu, wykraczające poza obszar jedzenia, picia, schronienia i poczucia pewności. Potrzeby społeczne w Piramidzie Potrzeb Maslowa występują na środkowym piętrze – ale być może Maslow się mylił. Świadomość, że jest się pomijanym lub lekceważonym w towarzystwie wykorzystuje te same sieci neuronalne co poczucie głodu i wywołuje reakcje charakterystyczne dla bólu i zagrożenia.

Poczucie więzi to podstawowa nagroda dla mózgu – zaś jej brak rodzi poczucie zagrożenia. Wiąże się to z naszą prehistoryczną przeszłością, kiedy to przeżycie jednostki zależało w sto procentach od bycia z innymi a wygnanie z plemienia groziło śmiercią tuż po zachodzie słońca.


 

 

schemat kory mózgowej

Aby wzmocnić poczucie więzi w pracy z ludźmi, ważną rolę odgrywają relacje budowane niejako przy okazji wspólnych działań. Bycie członkiem zespołu lub grupy może zaspokoić potrzebę przynależności, pod warunkiem wszakże, że ludzie czują się ważni i doceniani. Członkowie zespołu dając sobie nawzajem wspierające recenzje – podnoszą samoocenę i pewność siebie. Ważne zatem jest stwarzanie przestrzeni do indywidualnych wypowiedzi i rozmów w grupach lub na forum. Dzielenie się z grupą swoimi osobistymi doświadczeniami i wspominanie o swojej rodzinie jest odsłanianiem siebie i służy budowaniu prawdziwych relacji opartych na sympatii i zaufaniu.

 

 

Arteterapia dzieci

Poczucie więzi

Poczucie więzi wzmacnia się gdy ludzie czują się rozumiani i traktowani „po ludzku”, gdy okazuje się im sympatię i zaufanie, gdy wokół są mili, życzliwi ludzie, gdy się nikogo nie oceniana.

 

 

Mózg rozkwita w środowisku dobrych więzi i relacji z innymi. Do pełnego poczucia szczęścia oprócz dopaminy potrzebna jest też oksytocyna – neuroprzekaźnik bezpiecznej więzi z innymi ludźmi – wywołująca uczucie przyjemności.

Trochę ciekawostek

Dopamina

Dopamina uwalnia się w mózgu, gdy dobrze mówimy lub nawet tylko myślimy o innych ludziach, gdy w dobrej atmosferze razem jemy, przygotowujemy coś, tworzymy, słuchamy muzyki.

Oksytocyna

Oksytocyna zwiększa poziom zaufania i pozwala przezwyciężyć naturalną niechęć do bliskości. W grupie nieznanych sobie osób warto zadbać o sytuacje, w których naturalnie i automatycznie wydzieli się oksytocyna.

 

Budowanie relacji terapeutycznej

"Współczesne badania naukowe uzasadniają twierdzenia tych arteterapeutów, którzy uważają, że już zbudowanie relacji terapeutycznej i zrelaksowanie człowieka, umożliwia uruchomienie naturalnej zdolność organizmu do samoleczenia." Cath A. Malchiodi C. A. , Arteterapia,...

Jak mózg uczy się strachu

Dzięki badaczom mózgu, lepiej znamy jego architekturę, lepiej też rozumiemy jego działanie. Jednym z wniosków, który się nasuwa w związku z tym, jest myśl, że nadrzędnym zadaniem mózgu nie jest myślenie - tylko utrzymanie nas przy życiu i przetrwanie gatunku. Na...

Kogo lubimy

Lubimy ludzi podobnych do nas Lubimy ludzi podobnych do nas samych pod jakimkolwiek względem: wygląd, ubiór (za wyjątkiem kobiet w identycznej kreacji podczas ważnej uroczystości), cechy osobowości, styl życia, doświadczenia życiowe, środowisko, zachowania,...

Stres – reakcja ratująca życie

 Życie w czasach niepewności w wielu ważnych obszarach: ekonomicznym, politycznym, zdrowotnym stanowi mieszankę stresorów dla wielu z nas trudnych do udźwignięcia. Trochę neurologii STRES to złożona reakcja organizmu na czynniki realnie lub potencjalnie...