Uruchom głowę, rozwiń skrzydła

Perswazja, wywieranie wpływu i obrona przed manipulacjami

warsztaty coachingowe dla handlowców, kadry zarządzającej,
marketingowców, wychowawców, negocjatorów, prawników,

23-25 listopada 2018 r. we Wrocławiu

Zapisy


.......................

 

 

 

 
© Intelkom 2010