Prowadzone przez nas spotkania nie są szkoleniami typu „siądź i posłuchaj” tylko interaktywnym procesem,  opartym na superlearningu i metodach coachingowych, angażujących zarówno wiedzę, umiejętności jak
i emocje uczestników – dzięki temu uzyskujemy błyskawiczne przyswajanie nowej wiedzy, praktyczne zdobywanie nowych umiejętności oraz zmianę postaw.

Superlearning

Dzięki technikom superlearningu  uczestnicy uczą się szybko i przyjemnie. Sprzyja temu kreatywna zabawa, korzystanie ze sztuki, doświadczenia
i eksperymenty służące szybkiemu zastosowaniu nowej wiedzy i innemu niż standardowe zastosowaniu posiadanych doświadczeń.
W procesie uczenia się uczestnicy mają możliwość odwołania się do już posiadanej wiedzy i doświadczeń, którymi podczas zająć mogą się dzielić z innymi. Uczymy się w atmosferze szacunku i zaufania w podejściu praktycznym
i angażującym emocje.

 


Warsztaty coachingowe

Praca z coachem

Przewaga warsztatów coachingowych nad zwykłym szkoleniem jest taka, że oprócz wiedzy Uczestnicy zdobywają nowe umiejętności i zmieniają sposób myślenia o pracy i pełnionych w niej rolach, wzmacniają pewność siebie, poczucie własnej wartości i mocy sprawczej po czym z większą energią i dobrym nastawieniem podejmują kolejne wyzwania.

Praca z coachem, ma znaczący wpływ na wzrost efektywność zespołów, na atmosferę w pracy i relacje z klientami. Często niewielkiej zmianie
w sposobie myślenia zespół zawdzięcza spektakularne zwiększenie wydajności pracy i kreatywności.

Akademia Menedżera

STRATEGIA

Zarządzanie strategiczne

Narzędzia dla praktyków przydatne do stworzenia strategii rozwoju firmy, wyznaczenia celów strategicznych oraz takiego ich zaprezentowania, by były zrozumiałe dla pracowników każdego szczebla.

Zarządzanie systemowe

Narzędzia dla praktyków, pozwalające zarządzać w ujęciu systemowym – w nowy sposób rozumieć powiązania przyczynowo – skutkowe pomiędzy wyodrębnionymi procesami w firmie. 

PRZYWÓDZTWO

Zarządzanie zmianami

Zapoznanie z modelami skutecznego wprowadzania zmian i opracowanie własnego planu wdrożenia zmian w swojej organizacji.

Wywieranie wpływu i obrona przed manipulacjami

Perswazja to umiejętność skłaniania ludzi do przyjęcia twoich przekonań i wartości poprzez oddziaływanie na ich myśli i zachowania przy użyciu specyficznych strategii.

Zarządzanie przez misję i wartości

Jak określić misję, jak wyłonić nadrzędne wartości, jak w oparciu o nie, wzmacniać  poczucie sensu  i motywację zespołu.

Wystąpienia publiczne

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej

EFEKTYWNOŚĆ

Jak zbudować efektywny zespół

Sposoby wzmacniania motywacji własnej i zespołu

Komunikacja i porozumiewanie

Komunikacja jest pozornie prosta, jednak w rzeczywistości jest jednym z większych problemów ludzkości. Może dlatego, że żeby usłyszeć trzeba słuchać, a żeby słuchać trzeba przestać mówić? 

Motywacja, inspirowanie siebie i zespołów

Motywowanie  – inspirowanie – co motywuje nas do działania i jak podtrzymać motywację własną i zespołu.

Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Akademia Handlowca

Skuteczne techniki sprzedaży

Warsztaty coachingowe doskonalące umiejętności handlowców

Rozwój osobisty

STRATEGIA

Kreatywność i intuicja w zarządzaniu

Skuteczne sposoby stymulujące pracę mózgu

Sztuka pewności siebie

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Uruchom głowę - jak się uczyć szybko i przyjemnie

Uczymy świadomego wprowadzania mózgu w stan alfa – stan, w którym mózg chłonie wiedzę jak wielka gąbka, stan w którym rośnie intuicja, rodzą się genialne pomysły i pokonuje ograniczające przekonania.

Wywieranie wpływu i przeciwdziałanie manipulacjom

Trzydniowy trening dla osób, które chcą wzmocnić siłę swojego oddziaływania i rozwinąć sztukę przekonania innych do swoich racji z korzyścią dla wszystkich stron, oraz ograniczyć presje i manipulacje klientów, pracowników, współpracowników,
współmałżonków i pracodawców.

Jak zbudować markę osobistą

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Zarządzanie własnym życiem

Jak wyznaczać sobie atrakcyjne cele, jak myśleć i co robić, by je osiągać

Kreatywność i intuicja

Naukowcy są zdania, że przeciętny człowiek wykorzystuje 10 do 15 % swojego mózgu. Czego więc moglibyśmy dokonać mogąc wykorzystać go w pełni?

Czytanie fotograficzne

Fotograficzne czytanie jest metodą wykorzystującą naturalny potencjał ludzkiego mózgu. Dzięki tej metodzie nie tylko szybciej czytamy, ale kilkakrotnie szybciej uczymy się.

Zarządzanie stresem i emocjami

Badania nad wpływem medytacji na stres wskazują, że medytacja wpływa na ośrodki w mózgu odpowiadające za emocje. W badaniach stwierdzono, że ćwiczenia uważności u osób uprawiających medytację wpływały na znaczną poprawę samopoczucia.