Coaching w obszarze biznesowym, dotyczy m.in. rozwoju kompetencji menedżerów a dzieli się na: professional coaching, executive coaching, lidership coaching i inne.
Coaching biznesowy znakomicie sprawdza się w firmach
i w zespołach w obszarach:

– rozwijania umiejętności zarządczych kadry kierowniczej,
– zwiększanie wydajności pracy osób i zespołów,
– budowanie zespołów,
– zarządzanie procesem zmian,
– wzmacnianie motywacji do osiągania jak najlepszych wyników,
– pracy nad obszarami „do rozwoju”, wskazanymi podczas oceny wyników pracy

Coaching wykorzystuje się z równie dobrym skutkiem zarówno w pracy indywidualnej jak i z całymi zespołami.

Czas

Pozbycie się niepotrzebnych zachowań, schematów myślowych i nawyków zajmuje około sześciu tygodni – tyle samo potrzebujemy do zdobycia i utrwalenia nowych. Proces ten można przyspieszyć dzięki użyciu narzędzi artecoachingowych

i programowania neurolingwistycznego. Idealnie jest gdy sesje odbywają się co jeden lub dwa tygodnie – gdy sesje są zbyt odsunięte w czasie istnieje ryzyko spadku motywacji i cały proces może pójść na marne. Wiele dobrego dzieje się między sesjami, kiedy Klient wykorzystuje swoją wiedzę i realizuje postawione sobie zadania.

Czas trwania sesji coachingowej
Przeciętna sesja coachingowa trwa od godziny do dwóch godzin. Sesje coachingowe, które trwają ponad 2 godziny zawierają ćwiczenia, gry i elementy „luźnej rozmowy”.

O długości sesji, częstotliwości spotkań i tempie pracy decyduje Klient.