Coaching biznesowy

Coaching znakomicie sprawdza się w firmach w następujących obszarach:

  • rozwijanie umiejętności zarządczych kadry kierowniczej,
  • zwiększenie wydajności pracy osób i zespołów,
  • organizacja i budowanie zespołów
  • zarządzanie procesem zmian,
  • wzmacnianie motywacji do osiągania jak najlepszych wyników,
  • praca nad obszarami „do rozwoju”, wskazanymi podczas oceny wyników pracy.

Coaching wykorzystuje się z równie dobrym skutkiem zarówno w pracy indywidualnej
jak i z całymi zespołami.

Czas

Pozbycie się niepotrzebnych zachowań, schematów myślowych i nawyków zajmuje około sześciu tygodni – tyle samo potrzebujemy do zdobycia i utrwalenia nowych. Proces ten można przyspieszyć dzięki użyciu narzędzi artecoachingowych
i programowania neurolingwistycznego. Idealnie jest gdy sesje odbywają się co jeden lub dwa tygodnie – gdy sesje są zbyt odsunięte w czasie istnieje ryzyko spadku motywacji i cały proces może pójść na marne. Wiele dobrego dzieje się między sesjami, kiedy Klient wykorzystuje swoją wiedzę i realizuje postawione sobie zadania.

Czas trwania sesji coachingowej

Przeciętna sesja coachingowa trwa od godziny do dwóch godzin. Sesje coachingowe, które trwają ponad 2 godziny zawierają ćwiczenia, gry i elementy „luźnej rozmowy”.

O długości sesji, częstotliwości spotkań i tempie pracy decyduje Klient.